Zatrzymanie łożyska

Zatrzymanie błon płodowych u krów jest zaburzeniem ostatniej fazy porodu.

Fizjologicznie proces oddzielania się i wydalania błon płodowych trwa około 6 godzin. Przesunięcie tego procesu do doby od momentu wycielenia uważa się za zaburzenie i nieprawidłowy przebieg wydalania błon płodowych.

Po tym okresie zaczyna się proces gnilny co skutkuje zakażeniem macicy, pojawiają się wycieki z dróg rodnych co w konsekwencji skutkuje pogorszeniem wskaźników rozrodu, może pojawić się podwyższona temperatura, zmniejszone pobranie paszy a w konsekwencji mniejsza produkcja, wzrasta ryzyko pojawienia się ketozy lub przemieszczenia trawieńca.
Zaburzenia te skutkują dużymi stratami ekonomicznymi, które spowodowane są spadkiem produkcji mleka oraz wyższymi kosztami poniesionymi na leczenie krów.

Zatrzymanie błon płodowych może mieć charakter zakaźny lub niezakaźny. Charakter zakaźny jest identyfikowany z różnego rodzaju czynnikami towarzyszącymi chorobom zakaźnym takim jak: neosporoza, leptospiroza, bruceloza, zapalenie błony śluzowej nosa i tchawicy (IBR/IPV) i inne.

Najczęściej dochodzi wtedy do zmian zapalnych łożyska i w konsekwencji do jego dysfunkcji, zatrzymania oraz ronienia.
Charakter niezakaźny jest identyfikowany głównie z niewłaściwym zbilansowaniem dawki pokarmowej, niedoborami energii w okresie okołoporodowym, niedoborami mineralno – witaminowymi, złymi warunkami zoohigienicznymi oraz stresem.
Postępowanie podczas stwierdzenia zatrzymania błon płodowych może być dwojakie. Można odjąć je w sposób mechaniczny lub zostawić bez ingerencji w drogi rodne a jednie zabezpieczyć przeciwko powstania infekcji poprzez zastosowanie odpowiednich antybiotyków lub innych nieantybiotykowych środków na bazie np. jodu oraz hormonów. Trudno jest określić która z metod jest skuteczniejsza gdyż zdania na ten temat są bardzo podzielone.

Profilaktyka zatrzymania płon płodowych sprowadza się do prawidłowego zbilansowania dawki pokarmowej, poprawy warunków w jakich odbywa się poród, zmniejszenie stresu w tym okresie, poprawy dobrostanu zwierząt. Zaleca się prowadzenie monitoringu stada w celu wykluczenia chorób zakaźnych. Kenovitamin zaleca stosowanie preparatu Complex ADE+Se, który w swoim składzie zawiera antyoksydanty, witaminy i drożdże. Kompozycja mineralno – witaminowa Complex ADE+Se wzmacnia odporność krów w okresie okołoporodowym oraz zmniejsza stres oksydacyjny i przez to ogranicza ilość przypadków zatrzymania błon płodowych.