Przemieszczenie trawieńca

Przemieszenie trawieńca jest najczęściej obserwowane w pierwszych trzech tygodniach lakacji. W zależności na którą stronę się przemieszcza rozpoznajemy przemieszczenie lewo lub prawostronne. W większości przypadków następuje przemieszczenie na lewą stronę ale w niektórych wypadkach jest to przemieszczenie na stronę prawą. Trawieniec się przemieszcza ponieważ po porodzie w organizmie krowy pozostaje pusta przestrzeń którą wcześniej zajmował rozwijający się płód. Czynnikami które dodatkowo sprzyjają temu schorzeniu są: niedobory mineralne, osłabienie motoryki żwacza, słabe popranie paszy oraz choroby towarzyszące takie jak kulawizna, ketoza lub zaleganie poporodowe.
Pierwszymi objawami choroby jest zaprzestanie pobierania paszy, krowy piją samą wodę lub szukają pasz suchych np. siana. Krowa osłuchiwana i opukiwana w okolicach żeber wydaje charakterystyczny dźwięk przypominający odgłos jaki wydaje uderzony palcem pusty garnek.

Postępowanie w momencie stwierdzenia przemieszczenia jest dwojakie. Można spróbować poprzez tzw. kulanie przywrócić trawieniec na swoje miejsce ( takie postępowanie dopuszczalne jest tylko przy lewostronnym przemieszczeniu) lub zadzwonić do lekarza weterynarii i wykonać zabieg repozycji trawieńca.

Kenovitamin zaleca profilaktykę przemieszczenia trawieńca w postaci pójła Citoliq które ma na celu obciążenie żwacza i tym samym nie pozwala przemieścić się trawieńcowi. Citoliq rozrabiamy w 20- 40 litrach ciepłej wody i podajemy krowie. Oprócz energii pójło dostarcza zmęczonemu porodem organizmowi niezbędne składniki witaminowe i mineralne, w tym wapń. Jeżeli krowa nie chce nic pić zaleca się podanie pójła za pomocą specjalnej sondy.