Czym jest kwasica u krów?

Kwasica u krów

Kwasica jest poważnym schorzeniem metabolicznym powstałym na skutek nagłego spadku pH (<5) żwacza krowy. Choroba ta najczęściej  powodowana jest  przez skarmianie zbyt dużej ilości paszy treściwej, powyżej 2 kg w jednym odpasie, lub na skutek niewłaściwej struktury fizycznej dawki.

Spadające pH żwacza powoduje stopniowe wymieranie bakterii celulolitycznych, następnie amylolitycznych a na końcu bakterie kwasu mlekowego. Zmianie ulegają parametry mleka, spadkowi ulega parametr tłuszczu. Odpowiednio nie leczona powoduje śmierć żwacza i kwasicę metaboliczną. Następuje ogólne zatrucie organizmu toksynami i śmierć zwierzęcia.

Schorzeniami towarzyszącymi, głównie kwasicy podklinicznej, są zaburzenia w rozrodzie, przemieszczenie trawieńca oraz silne kulawizny w stadzie.

W profilaktyce kwasicy ważną sprawą jest unikanie nagłych zmian dawki i stosowanie okresów przejściowych przed planowanymi zmianami. Podawanie odpowiedniej ilości pasz objętościowych o cząstkach długich (min 3,8 cm) powodująe właściwy proces odłykania i żucia, a w konsekwencji produkowanie przez krowę dużej ilości śliny, która jest doskonałym buforem. Paszę treściwą należy podzielić na kilka odpasów.

Dodatkowo w celu stabilizacji pH w żwaczu można posiłkować się buforami chemicznymi takimi jak: tlenek magnezu oraz kwaśny węglan sodu lub wprowadzać do dawki żywe kultury drożdżowe.

W procesie przywracania motoryki żwacza i stabilizacji pH możemy zastosować sprawdzony przez lekarzy preparat Rumphos. Stanowi on mieszaninę buforów, wyciągów z roślin oraz żywych kultur drożdży Saccharomyces Cerevisiae, które to doskonale przywracają funkcję żwacza. W tym okresie warto też umożliwić krowom dostęp do pasz suchych np. słomy lub siana.