Hipoklemia

U bydła mlecznego prawidłowa koncentracja potasu we krwi wynosi od 3,8-5,1 mmol/l. Stężenie potasu spada przy niektórych chorobach okresu około wcieleniowego takich jak ketoza czy przemieszczenie trawieńca. W ostrych przypadkach hipokalemi, gdy stężenie potasu we krwi spada poniżej 2,5 mmol/l, krowy mogą zalegać i mieć problemy ze wstawaniem. Ciężkie postacie niedoboru potasu mogą być podobne do zatruć jadem kiełbasianym. Niedobory potasu stwierdza się w stadach gdzie często występują ketozy a krowy są traktowanie preparatami glukoplastycznymi takimi jak np. glikol propylenowy oraz glikokortykosteroidami. U krów ze słabym apetytem może nastąpić zmniejszenie ilości potasu związany z mniejszym pobraniem dawki. Doustne podawanie preparatu potasowego Nulan 500 w ilości 500 ml dziennie jest dobrze tolerowanie przez zwierzęta i wydaje się być skuteczniejsze niż wlewy robione dożylnie.