Zaleganie poporodowe

Zaleganie poporodowe jest zaburzeniem metabolicznym stosunkowo łatwym do zdiagnozowania

W formie klinicznej krowa poleguje, nie ma siły się podnieść. Następuje spadek apetytu i produkcji mleka. Zwierzęciu towarzyszy spadek temperatury ciała do około 36 stopni. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest spadek wapnia we krwi oraz niesprawny mechanizm uwalniania wapnia z kości oraz wchłaniania z tego pierwiastka z układu pokarmowego. Mechanizm ten zaburzony jest przez stan metabolicznej alkalozy wywołanej niewłaściwym żywieniem mineralno witaminowym w okresie zasuszenia. Alkaloza wywoływana jest nadmiernym pobraniem kationów, głównie potasu. Do pasz zawierających duże ilości tego pierwiastka zaliczmy: lucernę, melasa, wysłodki, ziemniaki oraz użytki zielone mocno nawożone gnojowicą. Sposobem na obniżenie pH krwi i walkę z alkalozą jest podanie tzw. soli anionowych. Jednak ze względu na swój smak są one niechętnie pobierane przez krowy. Dlatego Kenoviamin proponuję sole anionowe o nazwie Amarum w formie wlewu do pyska na kilka dni przed planowanym wycieleniem. Należy pamiętać że podanie soli anionowych trzeba poprzedzić badaniem pH moczu. Odczyn zasadowy pozwala na bezpieczne stosowanie sol anionowych.

Oprócz widocznych objawów, bardzo groźne i kosztowne są następstwa hipokaclemi do których należą: stany zapalne błony śluzowej macicy, mastitis, przemieszczenie trawieńca i ketoza.

Obok formy klinicznej wyróżniamy także formę subkliniczną hipokalcemii, niewidocznej ale w swoich konsekwencjach równie groźnej jak forma kliniczna. Diagnozowana może być tylko poprzez monitoring parametrów krwi. Wychwycenie takiego stanu rzeczy pomaga w szybkim wprowadzeniu profilaktyki dlatego namawiam wszystkich do wykonywania takich analiz. Subkliniczna hipokalcemia jest także przyczyną widocznych jednostek chorobowych występujących w formie klinicznej. Jest tylko znacznie groźniejsza gdyż często nie są te choroby, czy zaburzenia metaboliczne kojarzone z niedoborem wapnia we krwi. Dlatego Kenovitamin zaleca podawanie w formie wlewu preparatu wapniowo-magnezowego Calvivo. Podanie preparatu po porodzie zabezpiecza przed formą kliniczną czyli położeniem się krowy bezpośrednio po porodzie. Natomiast podawanie Calvivo po zakończeniu pierwszego tygodnia laktacji zmniejsza ryzyko wystąpienia subklinicznej formy hipokalcemii. Dodatkowo oprócz wapnia i magnezu preparat zawiera glicerynę która wprowadza dodatkową porcję energii niezbędną w okresie okołoporodowym.